Pensioen geen onderwerp bij scheiding?

Ik zag een uitzending van Radar en viel bijna van mijn stoel af…….

Recent besteedde een uitzending van Radar aandacht aan de verdeling van het pensioen bij een scheiding. Het voorbeeld was schrijnend, maar de cijfers uit een onderzoek van de Stichting Pensioenregister vond ik schokkend. Met name vrouwen zijn zich niet bewust van de invloed van de scheiding op het pensioen.

In veel gevallen is het niet eens een onderwerp geweest in de gesprekken rond de scheiding. Maar in 31% van de gevallen is het een onderwerp geweest. Daarbij geeft 22% aan dat ze daadwerkelijk hulp hebben gehad.

Pensioen en scheiding: een lastig onderwerp

Het is en blijft voorlopig een lastig onderwerp. Ook aangekondigde wetswijzigingen maken het niet makkelijker. De standaardafwikkeling verandert mogelijk maar je moet nog steeds keuzes maken. Dat kan knap lastig zijn. Uitstellen van je beslissing kan niet. De keuze komt in het convenant te staan. De wettelijke regeling hanteren is vaak te kort door de bocht en leidt tot soms onwenselijke situaties.

(Bewuste) keuze voor de rest van je leven 

In mijn praktijk zijn de keuzemogelijkheden rond het pensioen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Hoewel mensen zich daar vaak niet van bewust zijn is het vaak het grootste bezit dat verdeeld moet worden. De keuze die je maakt is eenmalig en daarna niet meer te wijzigen. Het is een keuze voor de rest van je pensioenleven. Zorg dat het een bewuste is. Zorg dat je geholpen wordt als dit nodig is.

Over de auteur, Arnoud Vos

Arnoud is een deskundige en ervaren financieel professional die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de begeleiding bij scheiding.
De kracht van Arnoud is dat hij op de juiste momenten empathisch is naar het individu en op het juiste moment duidelijk, doortastend en richtinggevend. Hiermee stuurt hij het proces zo optimaal mogelijk richting niet alleen een faire deal voor beide partijen maar ook een deal waar beide partijen zich goed/gehoord bij voelen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Success message!
Warning message!
Error message!