Is jullie pensioen onderwerp bij de scheiding?

Ik zag laatst een uitzending van Radar en viel bijna van mijn stoel…

Recent besteedde Radar in een uitzending aandacht aan de verdeling van het pensioen bij een scheiding. Het voorbeeld was schrijnend en de cijfers uit een onderzoek van de Stichting Pensioenregister ronduit schokkend. Met name vrouwen blijken zich niet bewust van de invloed van de scheiding op het pensioen of lopen onterecht pensioengeld mis.

In veel gevallen is het Pensioen niet op de juiste wijze meegenomen in de verdeling. De gescheiden vrouwen in het onderzoek gaven aan nauwelijks hulp te hebben gehad bij het onderwerp.

Verdeling van pensioen is een lastig onderwerp

Het is een lastig onderwerp. Ook aangekondigde wetswijzigingen maken het niet makkelijker. Hierin verandert de standaardafwikkeling, maar moeten nog steeds keuzes gemaakt worden. Uitstellen van je beslissing kan niet. De keuze komt in het convenant te staan. Enkel de door de wet geregelde zaken hanteren is kort door de bocht en kan leiden tot onwenselijke situaties.

Bewuste keuze voor de rest van je leven

In mijn praktijk zijn de keuzemogelijkheden rond het pensioen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Hoewel mensen zich er vaak niet bewust van zijn is he pensioen veelal het grootste ‘bezit’ dat zij moeten verdelen. De keuze die je maakt is eenmalig en daarna niet meer te wijzigen. Het is een keuze voor de rest van je pensioenleven.

Weet jij hoe jouw pensioen verdeeld moet worden?

Over de auteur, Arnoud Vos

Arnoud is een deskundige en ervaren financieel professional die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de begeleiding bij scheiding.
De kracht van Arnoud is dat hij op de juiste momenten empathisch is naar het individu en op het juiste moment duidelijk, doortastend en richtinggevend. Hiermee stuurt hij het proces zo optimaal mogelijk richting niet alleen een faire deal voor beide partijen maar ook een deal waar beide partijen zich goed/gehoord bij voelen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Success message!
Warning message!
Error message!