Overlijden tijdens scheiden

Overlijden tijdens je scheiding. In dit artikel lees je waar je aan moet denken als je partner overlijdt tijdens de scheiding.

Maakt je partner bij overlijden aanspraak op je erfenis?

Mensen die gaan scheiden, noemen elkaar vaak al ‘exen’. Maar een echtscheiding is pas officieel wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tot dat moment zijn jullie op grond van de wet dus ook nog erfgenaam van elkaar. Dat betekent dat je partner erft indien je tijdens de scheiding zou overlijden.

Clausule scheiden in een testament

In een testament kun je vastleggen dat je partner alleen erft als er ten tijde van je overlijden geen verzoek tot echtscheiding is ingediend. Wilt je inderdaad voorkomen dat je partner van je zou kunnen erven terwijl je in een scheiding ligt? Laat dan tijdig een testament opstellen.

Testament herzien

Ga je scheiden en heb je al een testament? Dan is het altijd aan te raden om deze even opnieuw onder de loep te nemen. Voldoet de inhoud ervan na de scheiding nog wel aan je wensen? Wellicht wil je een erfgenaam benoemen of een executeur aanwijzen die je nalatenschap afwikkelt.

Hebben jullie samen kinderen? Dan kan je (ex-)partner nog wel de wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen zijn. Zo kan hij of zij via een omweg toch nog toegang hebben tot je nalatenschap. Pas je testament aan indien je dit zogeheten ‘ouderlijk vruchtgenot’ wilt uitsluiten.

Zorg voor de kinderen

Een ander aandachtspunt is de inkomenspositie van je ex-partner. Die kan aanzienlijk wijzigen op het moment dat je na de scheiding zou komen te overlijden. Denk bijvoorbeeld aan de kinder- en/of partneralimentatie die wegvalt. Hoe ziet de inkomenssituatie van je ex-partner (en indirect van uw kinderen) eruit, wanneer je zou komen te overlijden? Is je ex-partner zelf in staat deze inkomensterugval op te vangen? Of dient er wellicht aanvullend iets geregeld te worden? Dit geldt uiteraard ook voor de omgekeerde situatie. Met een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven kunt je een inkomensterugval voorkomen.

Genoeg punten om te bespreken. Laat je goed informeren en leg je nalatenschap goed vast.

Over de auteur, Arnoud Vos

Arnoud is een deskundige en ervaren financieel professional die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de begeleiding bij scheiding.
De kracht van Arnoud is dat hij op de juiste momenten empathisch is naar het individu en op het juiste moment duidelijk, doortastend en richtinggevend. Hiermee stuurt hij het proces zo optimaal mogelijk richting niet alleen een faire deal voor beide partijen maar ook een deal waar beide partijen zich goed/gehoord bij voelen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Success message!
Warning message!
Error message!