Minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

Het pensioen van gescheiden echtparen wordt in de toekomst anders verdeeld. Dat is de uitkomst van de wetswijziging die zoals het er nu uitziet uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treedt. Voor gescheiden echtparen heeft dit zowel positieve als negatieve gevolgen.

Nabestaandenpensioen of ouderdomspensioen

Ook al ben je gescheiden, financieel blijf je deels verantwoordelijk voor elkaar. Zo heb je recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je ex-partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Anno 2021 is het nog zo dat je daar pas aanspraak op maakt zodra je ex-partner met pensioen gaat. Besluit je ex-partner later met pensioen te gaan, dan krijg je je deel dus ook later. Bovendien gebeurt die uitbetaling niet automatisch: je moet binnen 2 jaar na de scheiding aan het pensioenfonds doorgeven dat je de aanspraak op het ouderdomspensioen wilt delen.

Conversie

De huidige regeling heet ‘verevening van ouderdomspensioen’. Vanaf uiterlijk 1 januari 2023 wordt het pensioen anders verdeeld, namelijk op basis van ‘conversie’. Je hebt nog steeds recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je ex-partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Verschil is echter dat je vanaf 2023 je deel standaard ontvangt zodra je met pensioen gaat. Je kunt er overigens voor kiezen dit later of eerder te laten uitkeren. De conversie wordt automatisch uitgevoerd door het pensioenfonds. Je hoeft hiervoor niets door te geven.

Nabestaandenpensioen wordt minder

Tot zover het positieve nieuws. Tenminste, voor de meeste mensen betekent de wetswijziging over het ouderdomspensioen in principe een vooruitgang. De regelgeving omtrent het nabestaandenpensioen verandert echter in je nadeel. Nu heb je nog recht op het volledige pensioen dat je ex-partner voorafgaand aan en tijdens het huwelijk opbouwde. Als de wet in werking treedt krijg je nog maar de helft van het opgebouwde pensioen.

Bovendien telt alleen het pensioen mee dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Overigens is het belangrijk dat je weet of je ex-partner nabestaandenpensioen heeft op risicobasis of op opbouwbasis. In het eerste geval wordt er niets uitgekeerd indien je ex-partner overlijdt. Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis krijg je in dat geval wél uitgekeerd.

Hoe heb je het eigenlijk geregeld?

Goed om te weten

Als je zelf pensioen hebt opgebouwd, maakt je ex-partner daar ook aanspraak op.  Als je levensverwachting aanzienlijk hoger ligt dan die van je partner, kan het slim zijn om van conversie af te zien en andere afspraken te maken over de verdeling.

Want vanaf uiterlijk 1 januari 2023 wordt er van het deel dat jij hebt opgebouwd, een deel afgesplitst voor je ex-partner. Als die overlijdt, maakt niemand meer aanspraak op die uitkering. Er zijn manieren om dat anders in te richten. Ook kun je ervoor kiezen om vast te blijven houden aan verevening in plaats van conversie, mits het pensioenfonds hieraan meewerkt. Dit zijn zaken die moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en tijdig aan de pensioenuitvoerders moeten worden doorgegeven.

Zorg voor inzicht

Zorg dat je goed inzicht hebt in je situatie. Wil je je pensioenzaken doorlichten of aanpassen, laat je dan bijstaan door een Financieel Echtscheidingsadviseur. Deze adviseur is ingeschreven bij het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs, een keurmerk voor onafhankelijk en deskundig advies.

Register financieel echtscheidingsadviseur - Volpa in Gelderland

Over de auteur, Arnoud Vos

Arnoud is een deskundige en ervaren financieel professional die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de begeleiding bij scheiding.
De kracht van Arnoud is dat hij op de juiste momenten empathisch is naar het individu en op het juiste moment duidelijk, doortastend en richtinggevend. Hiermee stuurt hij het proces zo optimaal mogelijk richting niet alleen een faire deal voor beide partijen maar ook een deal waar beide partijen zich goed/gehoord bij voelen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Success message!
Warning message!
Error message!