Financiële situatie na de scheiding

Hoe ziet mijn financiële situatie er uit na de scheiding?

Een vraag die altijd gesteld wordt maar niet zomaar te beantwoorden is. Scheiden gaat gepaard met het maken van keuzes en afspraken. De keuzes en afspraken die gemaakt worden hebben langdurige gevolgen. De vragen en de vraagstukken los je vaak samen niet op. De belangen liggen uit elkaar en de onderwerpen zijn complex. Specialistische hulp op dit vlak is van belang voor beide partijen.

Een nieuwe financiële situatie 

Je financiële situatie is afhankelijk van veel factoren waarmee je tijdens de scheiding rekening kunt en dient te houden. Na een scheiding verandert het financiële plaatje enorm.

Het inkomen verandert bijvoorbeeld als je alimentatie moet gaan betalen, of juist ontvangt. Kinderalimentatie wordt altijd eerst berekend en heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Heb je na de vaststelling van de te betalen kinderalimentatie, nog financiële ruimte om voor de ex-partner een bijdrage in het levensonderhoud te betalen? Dan moet je in sommige gevallen ook partneralimentatie betalen.

Dit is alleen het geval wanneer er bij de (ontvangende) partner ook een behoefte bestaat aan een bijdrage. Dit is het geval als de ex-partner dus niet of niet volledig zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Afspraken over partneralimentatie zijn overigens niet verplicht. Je kunt samen af spreken om dit op een andere manier met elkaar te verrekenen of er helemaal vanaf te zien.

De eigen woning en de bijbehorende lasten is een belangrijk onderdeel 

Is er sprake van een gezamenlijke koopwoning en wil een van beiden daar blijven wonen of wordt deze verkocht? Ben je in staat om in je eentje de verplichtingen na te komen als je blijft wonen? Wil de geldverstrekker meewerken aan het voortzetten van de financieringen op jouw naam? Wil je (ex) partner meewerken?

Zorg dat je geen financiële verrassingen van de belastingdienst krijgt

Ook voor de belasting heeft een echtscheiding financiële gevolgen. Niet alleen voor de situatie na de officiële echtscheiding maar ook voor de periode ervoor verandert er financieel het één en ander.

De belastingdienst bekijkt je financieel helemaal anders op het moment dat de partner de eigen woning verlaat. Fiscaal verandert er heel wat.

Wat zijn de financiële gevolgen voor je pensioen na de scheiding?

Financieel heeft een echtscheiding gevolgen voor het partnerpensioen, nabestaandenpensioen, flexpensioen en ouderdomspensioen. Ook hier zullen afspraken over gemaakt moeten worden.

Over de auteur, Arnoud Vos

Arnoud is een deskundige en ervaren financieel professional die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de begeleiding bij scheiding.
De kracht van Arnoud is dat hij op de juiste momenten empathisch is naar het individu en op het juiste moment duidelijk, doortastend en richtinggevend. Hiermee stuurt hij het proces zo optimaal mogelijk richting niet alleen een faire deal voor beide partijen maar ook een deal waar beide partijen zich goed/gehoord bij voelen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Success message!
Warning message!
Error message!