Financieel inzicht tijdens een scheiding

Heb jij voldoende financieel inzicht om je scheiding af te kunnen handelen, zodat beide partijen er voordeel uit halen?

Echt waar! Denk je dat het lukt om de woning over te nemen?

De verbazing bij Marian was op haar gezicht af te lezen. Edwin dacht er zo het zijne van. Deze uitkomst hadden ze niet verwacht. De hypotheekadviseur wel gezegd dat het spannend zou zijn of Edwin de woning kon overnemen. Marian was helemaal niet in beeld, die verdiende een stuk minder. Sterker nog, mijn boodschap was dat Edwin de woning niet kon overnemen.

Verrassende uitkomst

Met zo’n uitspraak steek ik natuurlijk wel mijn nek uit. Ik zeg zoiets natuurlijk niet zomaar. Ik kijk met mijn klanten vooral naar de situatie die ontstaat ná de scheiding, maximaal rekening houdend met hun wensen. Dat inzicht wordt op prijs gesteld. Het geeft rust. De uitkomst is soms verrassend of zelfs onvoorstelbaar. In die situaties stelt de bank én de klant het zelfs op prijs dat ik deelneem aan het hypotheekgesprek. Het geeft rust en structuur, ook in het gesprek. Voor mij is het een mooi visitekaartje. Zowel de hypotheekadviseur als de klant is blij met mijn inzet. De klant hoort inderdaad dat het rond komt en de adviseur weet dat zijn dossier op orde is.

Hoe ziet mijn financiële situatie eruit na de scheiding?

Een vraag die mij altijd gesteld wordt maar niet zomaar te beantwoorden is. Scheiden gaat gepaard met het maken van keuzes en afspraken. De keuzes en afspraken die gemaakt worden hebben langdurige gevolgen. De vragen en de vraagstukken los je vaak samen niet op. De belangen liggen uit elkaar en de onderwerpen zijn complex.

Een nieuwe financiële situatie

Je financiële situatie is afhankelijk van veel factoren waarmee je tijdens de scheiding rekening kunt en dient te houden. Na een scheiding verandert het financiële plaatje enorm.

Het inkomen verandert bijvoorbeeld als je alimentatie moet gaan betalen, of juist ontvangt. Kinderalimentatie wordt altijd eerst berekend en heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Heb je na de vaststelling van de te betalen kinderalimentatie  nog financiële ruimte om voor de ex-partner een bijdrage in het levensonderhoud te betalen? Dan moet je in sommige gevallen ook partneralimentatie betalen.

Dit is alleen het geval wanneer er bij de (ontvangende) partner ook een behoefte bestaat aan een bijdrage. Dit is het geval als de ex-partner dus niet of niet volledig zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Afspraken over partneralimentatie zijn overigens niet verplicht. Je kunt samen afspreken om dit op een andere manier met elkaar te verrekenen of er helemaal vanaf te zien.

Eigen woning en bijbehorende lasten

De eigen woning en de bijbehorende lasten is een belangrijk onderdeel.

Is er sprake van een gezamenlijke koopwoning en wil een van beiden daar blijven wonen of wordt deze verkocht? Ben je in staat om in je eentje de verplichtingen na te komen als je blijft wonen? Wil de geldverstrekker meewerken aan het voortzetten van de financieringen op jouw naam? Wil je (ex) partner meewerken?

Financiële verrassingen van de belastingdienst

Zorg dat je geen financiële verrassingen van de belastingdienst krijgt.

Ook voor de belasting heeft een echtscheiding financiële gevolgen. Niet alleen voor de situatie na de officiële echtscheiding, maar ook voor de periode ervoor verandert er financieel het één en ander. Fiscaal verandert er heel wat. Lees hier meer over de fiscale gevolgen van een scheiding.

Financiële gevolgen voor je pensioen na je scheiding

Wat zijn de financiële gevolgen voor je pensioen na de scheiding?

Financieel heeft een echtscheiding gevolgen voor het nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen. Ook hier maak je samen afspraken over. Wettelijk is er een regeling, maar afwijken hiervan is mogelijk en vaak ook verstandig.

Het belang van financieel inzicht bij een scheiding

Zoals je ziet is financieel inzicht bij een scheiding erg belangrijk. De keuzes en afspraken die je maakt bij een scheiding zijn van groot belang voor jouw financiële situatie in de toekomst. Laat je dus goed adviseren. De eerste stap is om eens vrijblijvend met mij kennis te maken. Ik adviseer jullie graag!

Over de auteur, Arnoud Vos

Arnoud is een deskundige en ervaren financieel professional die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de begeleiding bij scheiding.
De kracht van Arnoud is dat hij op de juiste momenten empathisch is naar het individu en op het juiste moment duidelijk, doortastend en richtinggevend. Hiermee stuurt hij het proces zo optimaal mogelijk richting niet alleen een faire deal voor beide partijen maar ook een deal waar beide partijen zich goed/gehoord bij voelen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Success message!
Warning message!
Error message!