Geldzaken en Scheiden

Hoe ziet mijn financiële situatie er uit na de scheiding?

Een vraag die altijd gesteld wordt maar niet zomaar te beantwoorden is. Scheiden gaat gepaard met het maken van keuzes en afspraken.  De keuzes en afspraken die gemaakt worden hebben langdurige gevolgen. De vragen en de vraagstukken los je vaak samen niet op. De belangen liggen uit elkaar en de onderwerpen zijn complex. Specialistische hulp op dit vlak is van belang voor beide partijen.

Een nieuwe financiële situatie. 

Je financiële situatie is afhankelijk van veel factoren waarmee je tijdens de scheiding rekening kunt en dient te houden. Na een scheiding verandert het financiële plaatje enorm.

Het inkomen verandert bijvoorbeeld als je alimentatie moet gaan betalen, of juist ontvangt. Kinderalimentatie wordt altijd eerst berekend en heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Heb je na de vaststelling van de te betalen kinderalimentatie, nog financiële ruimte om voor de ex-partner een bijdrage in het levensonderhoud te betalen? Dan moet je in sommige gevallen ook partneralimentatie betalen.

Dit is alleen het geval wanneer er bij de (ontvangende) partner ook een behoefte bestaat aan een bijdrage. Dit is het geval als de ex-partner dus niet of niet volledig zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Afspraken over partneralimentatie zijn overigens niet verplicht. Je kunt samen af spreken om dit op een andere manier met elkaar te verrekenen of er helemaal vanaf te zien.

De eigen woning en de bijbehorende lasten is een belangrijk onderdeel. 

Is er sprake van een gezamenlijke koopwoning en wil een van beiden daar blijven wonen of wordt deze verkocht? Ben je in staat om in je eentje de verplichtingen na te komen als je blijft wonen? Wil de geldverstrekker meewerken aan het voortzetten van de financieringen op jouw naam? Wil je (ex) partner meewerken?

Zorg dat je geen financiële verrassingen van de belastingdienst krijgt.

Ook voor de belasting heeft een echtscheiding financiële gevolgen. Niet alleen voor de situatie na de officiële echtscheiding maar ook voor de periode ervoor verandert er financieel het één en ander.

De belastingdienst bekijkt je financieel helemaal anders op het moment dat de partner de eigen woning verlaat. Fiscaal verandert er heel wat.

Wat zijn de financiële gevolgen voor uw pensioen na de scheiding?

Financieel heeft een echtscheiding gevolgen voor het partnerpensioen, nabestaandenpensioen, flexpensioen en ouderdomspensioen. Ook hier zullen afspraken over gemaakt moeten worden.

Voorkom onnodig financiële problemen na je scheiding

Wees voorbereid op alle onderwerpen die aan de orde komen bij een scheiding. Vaak horen we verhalen over stellen die in de emotie van de scheiding niet voldoende aan de toekomst hebben gedacht. Dit hoeft jou niet te gebeuren als jij deze gratis checklist invult. 

Success message!
Warning message!
Error message!