Begeleiding

Een scheiding doorlopen

In grote lijnen kun je een scheiding in Nederland op twee manieren doorlopen:

 1. Jullie maken samen afspraken over de gevolgen van de scheiding óf
 2. Er ontstaat een misschien een situatie waarin jullie tegenover elkaar komen te staan. In dat geval neemt de onzekerheid én de tijdsduur toe omdat de rechter in deze situatie de uitkomst voor jullie zal gaan bepalen. Jullie gaan er niet meer zelf over. Daarnaast zullen de kosten oplopen. Jullie hebben in deze situatie allebei een advocaat nodig.

 volpa  

Hét verschil tussen een gerechtelijke procedure en het gezamenlijk doorlopen van het proces is dat in de gerechtelijke procedure de pijlen vooral zijn gericht op de feiten in het verleden, de juridische gevolgen van deze feiten en de standpunten die je inneemt.

Als jullie samen afspraken maken staan niet alleen de feiten en de standpunten centraal, maar ook de onderliggende bedoelingen, wensen en belangen van jullie beiden. De pijlen zijn gericht op het inrichten van de toekomst. Zeker als jullie kinderen hebben is dit essentieel. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor iedereen het beste is om samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Samen afspraken maken zorgt voor zekerheid. Jullie weten immers de uitkomst.

Register financieel echtscheidingsadviseur - Volpa in Gelderland

Onze dienstverlening

 • We beginnen met een kennismaking. Wat zijn jullie wensen? Wat zijn jullie verwachtingen? Welke onzekerheden hebben jullie?
 • Naast het in goede banen leiden van de communicatie tussen jullie beiden helpt Arnoud jullie ook met de praktische zaken. Arnoud adviseert jullie bij de te maken keuzes.
 • Het aantal inhoudelijke gesprekken is afhankelijk van jullie wensen en behoeften. Vaak zijn twee tot drie inhoudelijke gesprekken voldoende en is Arnouds tijdsinvestering gemiddeld 12 uur.
 • Door de samenwerking met advocate Maike Thijssen gaat de juridische afwikkeling soepel. Wij maken voor jullie het ouderschapsplan en het convenant. Maike stelt het verzoekschrift op, dient dit in bij de rechtbank en zorgt voor de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Onderwerpen tijdens de scheiding

Samen doorlopen jullie een aantal stappen om goede keuzes te maken en alternatieve oplossingen te overwegen. Praktische hulpmiddelen helpen om sommige stappen ook snel te kunnen zetten. Arnoud adviseert jullie bij de keuzes. Wat zijn de voordelen? Welke eventuele nadelen zijn er? Zijn er misschien betere alternatieven? In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verdeling van de bezittingen. Wat is er? Van wie is het? Wie wil het hebben en tegen welke prijs?
 • Afspraken over de verzorging en de opvoeding van de kinderen
 • Berekening van de kosten voor de kinderen, de kinderalimentatie en eventuele partneralimentatie. Uitgangspunt hierbij zijn jullie wensen en behoeften
 • Inzicht in jullie toekomstig maandelijks besteedbaar inkomen, rekening houdend met nieuwe woonlasten, eventuele partneralimentatie en fiscale voor- en nadelen
 • De verschillende mogelijkheden rond het verdelen van de opgebouwde pensioenen
 • Risico op overlijden tijdens of na de scheiding. Arnoud wijst jullie op de risico’s en draagt oplossingen aan
 • De verzekeringsportefeuille. Samen met Arnoud kijken jullie naar de verdeling en noodzakelijke aanvullende dekkingen
 • Afspraken over mogelijk toekomstig verschil van mening over de gemaakte afspraken of hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen. De afspraken die jullie kunnen, binnen bepaalde grenzen, wijzigen. Jullie bepalen de grenzen, Arnoud informeert jullie over de voor- en nadelen van de grenzen.

We helpen jou aan een vlot doorlopen scheiding

Een vlot doorlopen scheiding waarbij duidelijke en uitvoerbare afspraken zijn gemaakt. Tijdens de gesprekken is er voldoende aandacht voor de wensen die jullie hebben. Zowel voor jullie kinderen als voor jullie zelf. De formaliteiten zijn geregeld zonder dat jullie daar zelf druk mee zijn geweest. Arnoud is jullie gesprekspartner tijdens maar ook na de scheiding. Vragen als “Hoe zat dat ook alweer?” stel je gewoon. Uiteraard krijgt je antwoord.  

Andere vormen van begeleiding

Vaak voert Arnoud de gesprekken met de beide partners. Maar ook andere vormen van begeleiding zijn mogelijk.

Pendelmediation

Soms kunnen gesprekken beter plaatsvinden zonder dat jullie er allebei bij zijn. Arnoud spreekt jullie dan apart en pendelt als het ware tussen jullie. Het is een combinatie van individuele en gezamenlijke gesprekken. Naar aanleiding van de gesprekken helpt Arnoud jullie bij het kiezen van een oplossingsrichting en het maken van afspraken over de scheiding. Het eindresultaat zijn wél gezamenlijke afspraken. De weg er naartoe is alleen anders verlopen.

Individuele begeleiding

Als het niet mogelijk is om het scheidingsproces gezamenlijk met je partner te doorlopen kunnen wij je individueel begeleiden. Vaak zijn dan de onderwerpen complex en zijn de financiële belangen groot. Bijvoorbeeld een ondernemer die worstelt met de waardering van de onderneming of het vaststellen van je toekomstige inkomen. Arnoud helpt je om een standpunt te formuleren. Veelal wordt dan gezamenlijk opgetrokken met de accountant en de advocaat die je hebt ingeschakeld.

Voorkom onnodig financiële problemen na je scheiding

Wees voorbereid op alle onderwerpen die aan de orde komen bij een scheiding. Vaak horen we verhalen over stellen die in de emotie van de scheiding niet voldoende aan de toekomst hebben gedacht. Dit hoeft jou niet te gebeuren als jij deze gratis checklist invult. 

Success message!
Warning message!
Error message!